Projekty w trakcie realizacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów aktualnie realizowanych przez Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Akademia Poligloty

(w ramach 8.2. WRPO) – województwo wielkopolskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.11.2019r. do 31.10.2020r.

1.2

Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych

(w ramach 11.4.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych oraz ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz DIGCOMP).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

3

Projekty naszych Klientów

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów zrealizowanych przez Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z naszymi Klientami.
Zachęcamy do zapoznania się.

Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

(w ramach 10.1.1 RPO WM) - województwo mazowieckie

Projekt dotyczy podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz kompetencji zawodowych nauczycieli liceów i gimnazjum w mieście Ostrołęka poprzez szkolenia i kursy w zakresie ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym zgodnym z ramą cyfrową DIGCOMP.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.08 2018r. Do 30.06.2020r.

1

Pomorskie zdobywa kompetencje językowe

(w ramach 5.5. RPO WP) – województwo pomorskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Wsparcie ukierunkowane jest na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz osoby w 50 lat i więcej i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2017r. do 31.03.2020r.

4

Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu

(w ramach 5.5. RPO WP) – województwo pomorskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych oraz ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz DIGCOMP).

Wsparcie ukierunkowane jest na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz osoby w 50 lat i więcej i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych i ICT.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.06.2017r. do 31.03.2020r.

5

Pomorska akademia wiedzy

(w ramach 5.5. RPO WP) – województwo pomorskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych oraz ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz DIGCOMP).

Wsparcie ukierunkowane jest na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz osoby w 50 lat i więcej i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych i ICT.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.06.2017r. do 31.03.2020r.

6

Tiki i języki! – Twoją szansą na rozwój

(w ramach 11.4 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych oraz ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz DIGCOMP).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2019r. do 30.09.2020r.

2

Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2018r. do 30.09.2019r.

13

Cztery kroki do aktywności

(w ramach 7.1 RPO WP) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach z terenu woj. podkarpackiego – powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.12.2017r. do 30.06.2019r

2

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. śląskiego – gmin: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Kalety, Krupski, Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 31.05.2019r.

3

Katalog potrzeb zawodowych

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., z terenu woj. podkarpackiego w tym w szczególności osób pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

4

Zawód poszukiwany!

(w ramach 11.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego przez osoby pełnoletnie z terenu woj. śląskiego, poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 31.01.2020r.

5

Projekty zakończone

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów zrealizowanych przez firmę Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego

(w ramach 11.4.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych oraz ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz DIGCOMP).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.08.2017r. do 29.02.2020r.

7

Kompetentni mazowszanie – rozwój umiejętności językowych i komputerowych mieszkańców województwa mazowieckiego

(w ramach 10.2. RPO WM) - województwo mazowieckie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych oraz ICT kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz DIGCOMP).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.

8

Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość

(w ramach 5.5. RPO WP) – województwo pomorskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Wsparcie ukierunkowane jest na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz osoby w 50 lat i więcej i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.06.2017r. do 31.12.2019r.

9

Akademie języka niemieckiego

(w ramach 10.3. RPO WD) – województwo dolnośląskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

10

Akademia poligloty

(w ramach 10.3. RPO WD) – województwo dolnośląskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

11

Akademia Poligloty 50+

(w ramach 8.2. WRPO) – województwo wielkopolskie

Projekt dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.03.2016r. do 31.05.2017r.

12