Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Oferujemy przedsiębiorcom pomoc w pozyskaniu dotacji na rozwój kwalifikacji swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
logo_kfs

Fundusze Unijne

Oferujemy Państwu

Pomoc w pozyskaniu dotacji z funduszy unijnych pochodzących z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Proponujemy kompleksowe wsparcie koncepcyjne, merytoryczne, jak i analizę potencjału finansowego Państwa firmy. Wyznaczymy strategię pozyskania środków z UE, wskażemy optymalne źródła finansowania, skonstruujemy biznes plany lub studium wykonalności inwestycji, przygotujemy wniosek aplikacyjny, doradzimy w trakcie kompletowania dokumentacji technicznej projektu. Po otrzymaniu przez Państwa firmę środków w ramach funduszy UE proponujemy usługę wsparcia zarządzania projektem w postaci: nadanie kształtu i kierunku projektu zgodnie z jego celami, konstrukcji wniosków o płatność i rozliczanie inwestycji, monitoring rzeczowy i finansowy projektu, nadzór nad dokumentacją projektu, przygotowanie do kontroli ze strony Instytucji Pośredniczących i Instytucji I i II stopnia oraz UOKiK (sprawozdania z pozyskanej pomocy publicznej), ostateczne rozliczenie i zamknięcie dotacji.

"Nowa Peryspektywa 2014-2020"

Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na m.in.:

 • działalność badawczo-rozwojową;
 • rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych;
 • rozwój firmy przez rozszerzenie oferty o innowacyjne produkty i usługi;
 • uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji swoich pracowników.

W ramach następujących Programów Operacyjnych:

 • Program Infrastruktura i Środowisko;
 • Program Inteligentny Rozwój;
 • Program Polska Cyfrowa;
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój;
 • Program Polska Wschodnia;
 • Program Pomoc Techniczna.
man

Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Oferujemy kompleksowe usługi począwszy od analizy planów inwestycyjnych, po przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenia wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczeniu projektu.