Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jest certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym
The Global Language System®.

Certyfikacja

Egzamin TGLS® jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), a także spełnia wytyczne kwalifikacji rynkowych obowiązujące w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015r. art. 2 pkt. 11. Certyfikat TGLS® w rozumieniu art. 1 pkt 11 Ustawy o ZSK jest dokumentem potwierdzającym nabycie kwalifikacji rynkowych, a także spełnia kryteria wyznaczone przez Ministerstwo Rozwoju w projektach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

The Global Language System® jako członek międzynarodowych organizacji EALTA i ILTA zrzeszających instytucje zajmujące się certyfikacją językową, spełnia kryteria ustanowione przez Radę Europy na szczeblu ponadkrajowym obowiązkowym dla wszystkich certyfikatów językowych działających na rynku Unii Europejskiej.

Egzamin TGLS® poddaje ocenie sprawności językowe w odniesieniu do 6 poziomów referencyjnych umiejętności opracowanych w ramach CEFR: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Certyfikat TGLS® można uzyskać w dwóch obszarach kompetencji komunikacyjnych:

Direct TGLS® Egzamin DIRECT jest egzaminem sprawdzającym wszystkie umiejętności językowe. Wszystkie części egzaminu skupiają się na praktycznej komunikacji w języku obcym. Egzamin przeprowadzany jest ze znajomości języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz polskiego jako języka obcego.

uk_flag fr_flag ger_flag pl_flag

Work Communication Language Certificate TGLS® – język do komunikacji w środowisku pracy. Egzamin WCELC sprawdza kompetencje językowe w środowisku pracy, skupiając się w dużej mierze na słownictwie i umiejętnościach językowych, które są kluczowe dla pracodawców. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców, firmy oraz administracje rządowe i samorządowe w wielu krajach europejskich.

uk_flag

Przebieg egzaminu

Proces egzaminacyjny przeprowadzany jest przez Krajowe Centrum Egzaminacyjne TGLS® za pośrednictwem Certyfikowanych Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS®. Certyfikowane Ośrodki Egzaminacyjne TGLS® oferują dwie wersje procedury egzaminacyjnej:

Egzamin TGLS® składa się z pięciu części oceniających kolejno poszczególne sprawności językowe:

Poziomy sprawności językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Wszystkie certyfikaty wydawane przez TGLS® są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Opisują każdą ze sprawności wg standaryzacji wyznaczonej przez Radę Europy. Poniższa tabela w opisowy sposób prezentuje umiejętności i poziomy biegłości potrzebne w codziennej komunikacji w języku obcym.

table

Certyfikat – prezentacja wyników egzaminów TGLS®

Bez względu na typ i wersję zdawanego egzaminu TGLS®, po jego zakończeniu kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający stopień posiadanych umiejętności językowych. Wynik egzaminu prezentowany jest w formie punktowej i graficznej. Wynik ogólny – określony w skali A1-C2 na podstawie skali oceny kompetencji językowych Rady Europy CEFR oraz w formie punktowej w skali od 0 do 450, Wynik szczegółowy/graficzny – określa każdą umiejętność osobno również według skali od A1 do C2, zgodnej z zaleceniami Rady Europy.

certyfikat_TGLS-Direct-English certyfikat_TGLS-Direct-Deutsch

Zalety certyfikacji THE GLOBAL LANGUAGE SYSTEM®

Egzamin TGLS®:

Certyfikat TGLS®: